Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1872, den 14. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Christian Andersen, født i Næstelsø den 16. December 1838 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder her i Byen, og da intet herfor fandtes at være til Hinte blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1872, den 25. Juni fremstod for Raadhusprotokollen Niels Hansen født i Vitikjølle den 27. Januar 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Slagter her i Byen og da intet herfor fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1872, den 15. Juli begjærede Johannes Heinrich Reif født i Flensborg d. 15. Juli 1847 sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen og da efter de paalydende Bevisligheder intet fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1872, den 16. August fremstod for Raadhusprotokollen Jens Christian Lund født her i Byen d. 25. Februar 1837 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel, da intet fandtes til Hinter herfor blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petræriua

1872, den 28. August fremstod for Raadhusprotokollen Morten Hansen født i Karrebæk den 3. Januar 1839 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Murer her i Byen og da herfor intet fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1872, den 28. August fremstod for Raadhusprotokollen Thomas Adam Trøjel født i Sandby paa Lolland d. 1. August 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand her i Byen da herfor intet fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

Made with FlippingBook - Online magazine maker