Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1872, den 18. April fremstod for Raadhusprotokollen Axel Emanuel Terch født i Kjøbenhavn d, 2. November 1841 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Materialist her i Byen. Da der herfor intet fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt idet det blev ham tilkjendegivet at han nøje har at holde sig efterrettelig Lovgivningens Bestemmelse om Materialhandel.

Petrærius

1872, den 22. April fremstod for Raadhusprotokollen Nels Tygesen født i Hundslev d, 1. November 1839 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Murer her i Byen og da herfor intet fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1872, den 22. April fremstod for Raadhusprotokollen Adolph Christian Petersen født i Næstved den 14, Juli 1846 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Tømrer her i Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borherskab meddelt.

Petrærius

1872, den 23. April fremstod for Raadhusprotokollen Christian Richard Boye født i Nykøbing paa Falster de, 15. Oktober 1836 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Handskemager her i Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Pettrærius

1872, den 3. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Aurelia Jørgine Mathilde Mortensen født i KJøbenhavn d. 9. August 1837 og begjærede sig meddelt Næringsbevis paa Detailhandel her i Byen, idet hun bemærkede at hun er Datter af Politibetjent dcom N. Jørgensen og i Aaret 1866 blev gift med Erasmus Victor Mortensen, at hun imidlertid siden for ssa vidt uafbrudt har opholdt sig i sine Forældres Hus i Næstved, at hendes Mand i Aaret 1868 uden hendes Vidne og Vilje forlod hende og udvandrede til Amerika og aldrig har ydet hende nogen Forstrækning til hendes Underhold. Da Borgmesteren efter de fremstillede Omstændigheder, hvis Rigtighed tildels er ham bekendt, saa anses Comperenten for en forladt Hustru, og der for øvrigt ikke skjønnedes at være noget til Hinter for Opfyldelsen af hendes Begæring blev hun det attraaede Næringsbevis meddelt.

Petrærius

Made with FlippingBook - Online magazine maker