Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1871, den 9. November fremstod for Raadhusprotokollen Frederik Pedersen født i Ladby d. 27. September 1840 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Maltkjører her i Byen,og da intet herfor fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, den 9. November fremstod for Raadhusprotokollen Jens Peter Møller f. i Faxe den 9. December 1842 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder her i Byen i frilend Borgerskole, da intet herfor fandtes at være til HInter blev Comperenten meddelt

Petrærius

1871, d. 22. November fremstod for Raadhusprotokollen Jens HIngkjær Pedersen født i Hallunbeck Mariager Sogn, Hammerum Herred d. 29. Oktober 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen, og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, den 25. November fremstod for Raadhusprotokollem Peter Jacobsen f. 24. Marts 1839 i Lyngny ved KJøbenhavn og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen og da herfor intet fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1872, den 9. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Jens Nielsn f. i Høng d. 11. September 1833 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Høker her i Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1872, den 15, Februar begjærede Jensine Marie Høy 63 Aar gl. og født i KJøbenhavn sig meddelt Næringsbevis paa Høkerhandel her i Byen og da der herfor intet fandtes at vøre til Hnter blev Comoerenten det begjærede Næringsbevis meddelt.

Petrærius

Made with FlippingBook - Online magazine maker