Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1871, d. 17. Juli fremstod for Raadhusprotokollen Frederik Nielsen f. i Fjenneslevmagle d. 27. November 1837 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skrædder her i Byen, og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, d. 29. August fremstod for Raadhusprotokollen Arent Georg Wittusen født i Odder d. 27. Maj 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand her i Byen.Da intet herfor fandtes at væe til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, den 29. August fremstod for Raadhusprotokollen Peter Johan Abildgaard f. i Skjelby d. 12. Oktober 1837 og begjærede sig meddelt Borgerskab som KJøbmand her i Byen. Da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddlt.

Petræius

1871, den 7. September fremstod for Raadhusprotokollen Martin Frederik Larsen født i Stengade paa Langeland d. 5. April 1845 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen.Da intet herfor fandte at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871 den 14. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Frederik Vilhelm Meisel f. i Næstved d 27. Februar 1841 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Smed her i Byen. Og da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, den 4. November fremstod for Raadhusprotokollen Johan Peter Holm f. i Nykøbing paa Falster d. 8. Februar 1845 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Bager her i Byen. Da intet herfor fandtes at være til Hintr blev Comperenten det begjærede Borgerkab meddel.

Petrærius

Made with FlippingBook - Online magazine maker