Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1871, d. 25 April fremstod for Raadhusprotokollen Harald Oscar Carl Julius Mørch f. i Rønnebæk d. 3. Februar 1842 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Maler her i Byen. Da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, den 29. April fremstod for Raadhusprotokollen Sophus Ludvig Hansen f. i Sandby d. 11. Februar 1844 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand her i Byen og da intet herfor fandtes at være til HInter blev Compperenren det begjærede Borgerskab meddel.

Petrærius

1871, den 1. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Harald Frederik Georges Lorange f. i København d 12 Juni 1841 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Kjøbmandshandel og i Forbindelse hermed tillige paa Varehushandel her i Byen. Da intet herfor fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, den 4. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Christoffer Christensen f. i Sønder Kirkeby d. 23. Januar 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Gæstgiver her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab medel.

Petrærius

1871, d. 5 Juni fremstod for Protokollen Marcus Ernst Jansen født i Schønhagen 10.September 1828 og begjærede sit under 18. April d. Aa. Meddelte Borgerskab paa Detailhandel ombyttet med Borgerskab paa Kjøbmandshandel og Varehushold her i Byen, og da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, den 17. Juni frmstod fo Raadhusprotokollen Slagteren Peder Petersen født i Næstved d. 27. Juli 1848 og idet han foreviste en allernaadigst Beilling af 14. Juni for ham til at være fuldmyndig begjærede han sig meddelt Borgerskab som Slagter her i Byen, og da herfor intet fandte at være il Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskb medelt.

Petrærius

Made with FlippingBook - Online magazine maker