Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Comperenten fyldesrgjorde de foreskrevne Betingelser blev han det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, d.21. Marts fremstod for Raadhusprotokolln Peter Christian Eriksen født paa Skovsborg d. 16. Januar 1843 og begjærede sig meddelt Næringsbevis som Smed her i Byen, og da derfor intet fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871 d. 21. April fremstod for Raadhusprotokollen Frederik Vilhelm Sabra født i Helsingør d. 5. November 1844 og begjærede sig meddet Borgerskab som Kjøbmand her i Byen og da herfor intet fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, den 18.April fremstod for Raadhusprotokollen afspadseret Sergent Marcus Ernst Jansen født i Schønhaven i Slesvig 10. September 1828 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen. Da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, den 25 April fremsod fo Raadhusprotokollen Jacob Adolp Pedersen født i Nykjøbing d. 10. Januar 1833 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kobbermed her i Byen. Da intet herfor fandtes at være til Hinter blev omperentden det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, d. 25. April fremsod for Raadhusprotokollen Gallen Magius Hans Peter Christian Thrane født i Kolding d. 16. Juli 1848 og foreviste kongelig Bevilling af 29. Marts 1870, hvorefter han maa væe fuldkommen raadig over sit Gods som en fuldmyndig Mand efter Loven.. I Henhold hertil begjærede Comperenten sig meddelt Borgerkab som Bager her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter meddeltes Comperenten det begjærede Borgerskab.

Petrærius

Made with FlippingBook - Online magazine maker