Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Petrørius

1870, den 18. November fremstod for Raadhusprotokollen Johan Nielsen Post født i Slagelse d. 17. April 1830 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Snedker udi Byen. Da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, den 5. December fremstod for Raadhusprotokollen Christian Andreas Gottlieb Schønning født i KJøbenhavn d. 12 December 1834 og idet han bemærkede at han forfærdiger og agter at sælge elektriske Apparater begjærede sig meddelt Borgerskab som Fabrikant her i Byen. Da intet herfor fandtes at være til HInter blev Comperenten der begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, swn 9. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Niels Andersen f. d. 15. April 1840 i i Luderup og begjærede sig meddelt Borgerskab som Bager her i Byen. Da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab neddelt.

Petrærius

1871, d. 28. Febeuar fremstod for Raadhusprotokollen Chresten Christensn født i Næstved den 1. Januar 1839 og begjærede sig meddelt Borgerskab som som Murer her i Byen. Da intet herfor fandtes at været il Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, d. 8 Marts fremstod or Raadhusprotokollen Han Christian Vang født i Nederby d, 13. September 1841 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skræder og Marchandieser her i Byen.Da intet herfor fandtes at være til Hinter blv Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1871, den 14. Marts fremstod for Raadhusprotokollen Niels Peter Heskjær født i Thisted d. 3. September 1843, der idet han bemærkede at han forfærdiger og herefter sælge elektriske Helbredelsesklokker begjærede sig meddelt Borgeskab som Fabrikant her i Byen. Da

Made with FlippingBook - Online magazine maker