Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Forbindelse med sit Borgerskab som Skomager maa udvide Bestemmelserne i Næringsbrevet af 29. December 1857 stk. 24 vinde Borgerskab som Detalist her i Byen. , som begjærede sig meddelt Borgerskab i den sidste Egenskab, hvilket Borgerskab da ingen for øvrigt andet fandtes at ændre, blev Comperenten meddelt.

Petrærius

1870, den 21. Juli fremstod for Raadhusprotokollen Christopher Nielsen født i Dover, Refs Herred, Thisted Amt den 1. April 1840 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen. Da intet herfor fandres til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrørius

1870, den 17. August fremstod for Raadhusprotokollen Sagfører Christian Hansen og begjærede for Eieren af Dampmøllen ved Næstved Hans Heinrich Baumgarten, R. af Dbr. Og St. Olaiordenen meddelt Borgerskab paa at drive Mølle- og Bagernæring i Forening her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter og da nævnte bemeldte H.H. Baumgarten er langt over Fuldmægtighedsalder bliver det begjærede Borgerskab meddelt

Petrærius

1870, den 19. August fremstod for Raadhusprotokollen Jens Jørgen Jensen født i Kollehave den 7. Juni 1826 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder her i Byen, o g da intet herfor fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddel.

Petrærius

1870. den 14 September frenstod for Raadhusprotokollen Niels Nielsen født i Spragelse den 1. Maj 1842 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder i Næsrved. Da intet herfor fandtes at være til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, den 14. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Mads Jensen født i Faaborg 1. Junu 1838 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detilhandel her i Byen, og da intet herfor fandtes at være til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Made with FlippingBook - Online magazine maker