Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1870, den 3. Maj fremstod for Raadhusprotokollen forhenværende Kjøbmand her af Byen Conrad Ferdinand Petersen, som foreviste en af Magistraten i Næstved d. 15. Februar d. Aar for ham udfærdiget Beskikkelse til at være Mægler i Næstved og Karrebæksminde, hvilken Beskikkelse har erholdt Kongelig Stadfæstelse 16. April dette Aar. Comperenten indbetalte derefter den i Lov a. 11. November 1860 anordnede Kjendelse.

Petrærius

1970, den 3. Maj fremstod for Raadhusprotokollen Poul Nielsen Pohl født i Kjøbenhavn d. 7. Marts 1816 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Murer her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, den 27 Maj fremstod for Raadhusprotokollen Henrik Christian Krag Milling født d. 20.Februar 1835 i Frederikshøj ved Aalborg og begjærede sig meddelt Borgerskab som MIneralvandsfabrikant her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, d. 30. Maj fremstod for Raadhusprotokollen forhenværende Kjøbmand her af Byen Frederik Bernhoff Jacobsen som foreviste en Beskikkelse fra Magistraten i Næstved af 11, Februar d. Aa. For ham til at være Mægler i Næstved og Karrebæksminde, hvilken Beskikkelse har erholdt Kongel. Stafdæstelse d. 23 April 1870. Comperenten indbetalte derefter den i Lov A. 11 November 1860 anordnede Kjendelse,

Petrærius

1870, den 18 Juni fremstod for Raadhusprotokollen Gartnerformand Hans Thor Schmidt født i Meldorf den 14. April 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Gartner her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter, blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petræriua

1870, den 21. Juni fremstod for Raadhusprotokollen Skomagermester Johannes Christian Olsen imedens han foreviste Kongelig Reskript af 4. ds., hvorved bevilges, at han i

Made with FlippingBook - Online magazine maker