Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1870, den 13. April fremstod for Raadhusårotokollen Christian Sophus Larsen født i Kjøbenhavn 9. Marts 1836 i Kjøbenhavn og begjærede sig meddelt Borgerskab som Detailhandler her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt

Petrærius

1870, den 20. April fremstod for Raadhusprotokollen Johan Peter Aackersberg født i Næstved 28. April 1842 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Sadelmager her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, den 22. April fremstod for Raadhusprotokollen Peder Christiansen født i Vester Ulslev 5. Maj 1834 og begjærede sit under 10. Maj 1869 erhvervede Borgerskab som Detail her i Byen ombyttet med Borgerskab paa Værtshushold her i Byen Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, den 27 April fremstod for Raadhusprotokollen Valdenar Larsen født i Kjøge 5. Maj 1841 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Handske og Pelsmager her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.-

Petrærius

1870, den 28. April fremstod for Raadhusprotokollen Albert Hemmingsen født i Ørøskøbing 14. Maj 1842 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, den 11. April fremstod for Raadhusprotokollen Andreas Halvor Halvorsen født i Fredericia d. 21. April 1823 og begjærede sit den 19. April 1856 som Slagter meddelte Borgerskab ombyttet med Borgerskab paa Værtshushold her i Byen. Da herfor intet fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

Made with FlippingBook - Online magazine maker