Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1870, den 8. Januar fremstod for Raadhusprotokollen Edvard Frederik Christian Ahrentzen født paa Holmegaards Glasværk 9. August 1855 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Uhrmager her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, den 25 Januar fremstod for Raadhusprotokollen Johannes Andreas Jappe født i Kirkerup, Sorø Amt 8. August 1840 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Kjøbmand her i Byen, og da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, den 28. Februar fremstod for Raadhusprotokolle Jomfru Jacobsen Stæger her i Byen og begjærede sit under 6.September 1859 meddelte Borgerskab eller Næringsbevis ombyttet med Næringsbevis paa Detailhandel hvilket Næringsbevis, da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten meddelt Paategning paa det ældre Næringsbevis lydende paa Ret til at forfærdige og udøve Handsker.

Petrærius

1870, den 31. Marts fremstod for Raadhusprotokollen Christoffer Hansen født Studby ved Vordingborg 6. Oktober 1839 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1870, den 11 April fremstod for Raadhusprotokollen Johan Heinrich Ernst Bolm født i Almstedt, Hannover d. 30. Juni 1840 som efter at have produceret fyldestgørende Bevis for at han i over 2 Aar har opholdt og ernæret sig ærligen her i Riget begjærede sig meddelt Borgerskab som Bager her i Byen. Da der forøvrigt intet fandtes mod denne Begjæring at ændre blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrorius

Made with FlippingBook - Online magazine maker