Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1869, den 19. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Hans Johansen født i Sandby d. 7 December 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 21. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Hans Pedersen født i Jersi den d. 6. November 1831 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt,

Petrærius

1869, den 29. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Christoffer Christoffersen født i Haarbølle paa Møen den 12. September 1841 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 2. November fremstod for Raadhusprotokollen August Agerlin født paa Frederiksværk den 2. Januar 1828 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Bager i Næstved. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 18. November fremstod for Raadhusprotokollen Christian Jensen født i Rolykke d.3. August 1842 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Værtshusholder her i Byen. Da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1869, den 24. November fremstod for Raadhusprotokollen Christian Jensen født i Lille- Næstved d. 13. Marts 1840 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skrædder her i Byen. Da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

Made with FlippingBook - Online magazine maker