Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1873, den 23. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen ugift Martine Henriette Daldorph f. i Kjøge den 12, August 1838 og begjærede sig meddelt Næringsbevis paa Høkerhndel her i Byen og da intet herfor fandtes til Hinter blev Comperenten det begjærede Næringsbevis meddelt.

Petrærius

1873, den 10, December fremstod for Raadhusprotokollen Frederik Hagen Larsen, født i KJøbenhavn d. 6. Oktober 1850, og idet han legitimerede at have Fuldmyndighedsbevilling af 2 Damer begjærede han sig meddelt Borgerskab som Bandagist her i Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgrskab meddelt.

Petrærius

1973, den 19. December mødte paa Borgmesterkontoret Skindhandler Christian Aguitz Schrøder og begjærede sit under 19. April 1856 meddelte Borgerskab som Skindhandler ombyttet med Borgerskab som Garver her i Byen, hvilket Borgerskab nu blev Comperenten meddelt ved Paategning paa det ældre Borgerskabsbevis.

Petrærius

1874, den 16. Januar fremstod for Raadhusprotokollen Jens Jensen f. i Stensved, Ørslev Sogn d. 6 Januar 1847 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Vørtshusholder her i Byen og da intet herfor fandtes t være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 24. Januat fremstodf or Raadhusprotokollen Carl Harald Valdemar Schniepper født i Næstved 18. Februar 1848 og begjærede sig meddelt Borgerskab her i Byen som Farver og Fabrikant, hvilket Borgrskab da intet herfor fantes at være til HInter blev Comperenten meddelt.

Petrærius

1874, den 31. Januar fremstod for Raadhusprotokollen Vedde Villiam Nielsen Jensen født i Saxkjøbing d. 13. Oktober 1846 og begjærede sig meddelt Borgerskab som KJøbmand her i

Made with FlippingBook - Online magazine maker