Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

Byen og da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 3. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Uhrmager Evald Frederik Christian Ahrentzen her af Byen og begjærede sig i Forbindelse med hans Borgerskab som Uhrmager af 8. Januar 1870 endvidere meddelt Borgerskab som Instrumentmager i Næstved hvilken Forandring da intet herfor fandtes at være til HInter noget til følge, idet Borgerbrevet paategnedes ham tidligere Borgertraditioner.

Petrærius

1874, den 7. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Frederik Carl Christian Hvidt f. 26. April 1844 i Vordingborg og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skomager her iyen. Og da intet herfor fandtes at være til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 16. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Christian Marius Poulsen født i Lundby den 15. Maj 1846 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Snedker her i Byen, og da intet herfor fandtes til HInter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 19. Februar fremstod for Raadhusprotokollen Hans Christian Vang født i Nødebo d. 13. September 1841 og begjærede sig meddelt Borgerskab som KJøbmnd her i Byen i stedet for det han under 8. Marts 1871 udstedte Næringsbevis henholsvis som Skrædder og Marscandiser da intet herfor fandtes at være til Hinter blev Comperentens Begjæring taget til Følge idet Borgerskabsbrevet som Kjøbmand paategnedes hans anmeldte ældre Næringskontrakt.

Petrærius

1874, den 21. Februar fremstod for Raahusprotokollen Jens Peter Caspersen født i Slagelse Sct. Mikkels Sogn d. 22. Marts 1844 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Slagter her i

Made with FlippingBook - Online magazine maker