Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1874, den 7. September fremstod for Raadhusprotokollen Provantør Sigismund Godthof Thomsen født i København d. 17. Marts 1831 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Gjæstgiver her i Byen og da intet herfor fandtes at være il hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 15. September blev efter denne fremvist Begjæring det af Peder Christian Niceien under 22. Oktober 1868 anmeldte Borgerskab som Bager, ombyttet med Borgerskab paa Detailhandel i Næstved,

Petrærius

1874, den 17. Oktober fmstod or Raadhusprotokollen Jørgen Frederik Larsen født i Kjøbenhavn den 8. April 1840 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Bager her i Byen og da intet herfor fandt at være til hinter lev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 14. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Hans Peter Andersen født i Kjøbenhavn d. 27. December 1837 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Grov- og Kleinsmed her i Byen og da intet herfor fandtes at være til hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab medelt.

Petrærius

1874, den 15. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Niels Andreasen født i Kalundborg d. 5. Juni 1843 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Industrimontør her i Byen og da intet herfor fandtes at være til hinter blev Comporenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 19. Oktober blev efter derved fremkommen Begjæring og da intet herfor fandtes at være til hinter meddelt FRk. THora Herremer Bang født i Odense den 20. Oktober 1838 Næringsbrev paa at drive Detailhandel i Næsrved.

Petrærius

Made with FlippingBook - Online magazine maker