Borgerskabsprotokol 1869-1910 [TRANSSKRIBERET]

1874, den 22. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Peter Jacob Andreas Linde født i Svendborg d. 1. Juni 1847 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Rebslager her i Byen og da intet herfor fandtes til hinter blev Compernten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 22. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Georg Theodor Dragstedt født i Kjerteminde d. 1. November 1822 og begjærede sig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Byen og da herfor intet fandtes at være til hinter blev Comperentn det bejærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 24. Oktober fremstod or Raadhusprotokollen Jens Albert Knudsen født i Kjøbenhavn den 13. Juni 1845 og begjærede sig meddelt Borgerskab aom Gjæstgiver og Bager her i Byen og da intet herfor fandtes at være til hinter blev Comperenten det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 28. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Adolph Juel Høyer født i Næstved d. 3. Maj 1836 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Snedker her i Byen og da intet herfor fandtes at være til hinter blev han det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 31. Oktober fremstod for Raadhusprotokollen Christian Julius Borup født i Valby, Hvidovre d. 2. Juni 1828 og begjærede sig meddelt Borgerskab som Skrædder her i Byen og da intet herfor fandtes at være til hinter blev han det begjærede Borgerskab meddelt.

Petrærius

1874, den 4, November fremstod for Raadhuprotokollen Christian Andresen fød i Lu 23. Februar 1837 og begjærede ig meddelt Borgerskab paa Detailhandel her i Buen og da intet hefor fandtes at være til hinter bæev Comperenten det begjærede Borrskab meddelt.-

Petrærius

Made with FlippingBook - Online magazine maker