somnus nr 1_2019

Ventetider for søvn- utredning pr. mars 2019

Det er fortsatt lange ventelister på søvn- utredning for puste- stans – polygrafi.

Vi har fritt sykehusvalg i Norge, så det er bare å velge. Ubehandlet søvnapnè er kostbart! Vi har ikke tall for Norge, men i USA koster dårlig søvn blant den arbeidende befolk-

ningen samfunnet og næringslivet, ca 411 milliarder dollar i året. En undersøkelse fra USA i forbin- delse med søvndagen viser at 46 pro- sent av personer med søvnforstyr-

relser gjør feil på jobben, møter ikke regelmessig på jobb og glem-

mer arrangementer. Bekymringsfullt

Dette er bekymringsfullt fordi fast- leger kan trenger mer kunnskap om søvn til å kjenne igjen symptomene og sende pasientene til utredning, diagnose og behandling. Behandlingen av søvnapné er effektiv og billig, sparer liv og sparer samfunnet for milliarder for behandling av andre og kostbare diagnoser og tapte arbeidstimer og sosialt liv. Over til fastlegen Det aller beste ville vært om fast- legene kunne få en fast takst av staten for en enkel søvnutredning, kjøpe inn det rimelige diagnose- utstyret og få ned de uverdig lange ventelistene for søvnutredning på sykehus. Til venstre ser du ventelistene pr 15. mars 2019. Tallene ligger på helsenorge.no/velg behandlingssted – fysisk helse – ørenesehals - Søvnregistrering, utredning av pustestopp under søvn (polygrafi )

Ventetid utredning

Sykehus/sted

Antall behandlinger

LHL-sykehuset Gardermoen, Jessheim

2 uker 4 uker 8 uker 8 uker 8 uker

Ikke beregnet

Helgelandssykehuset, Mosjøen

579 behandlinger 553 behandlinger

Nordlandssykehuset somatikk, Bodø Helse Nord Trøndelag, Sykehuset Namsos

Ikke beregnet Ikke beregnet

Sykehuset Innlandet, Tynset

Helse Møre og Romsdal, Molde sjukehusl

10 uker 1060 behandlinger

St. Olavs hospital, Somatikk Øya, Trondheim 10 uker

466 behandlinger 506 behandlinger 42 behandlinger

UNN, Tromsø Universitetssykehus, Tromsø

14 uker 16 uker

UNN, Narvik Sykehus, Narvik

Stavanger universitetssjukehus, Stavanger Akershus universitetssykehus, Kongsvinger, Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus Vestre Viken, Drammen sykehus, Drammen Helse Nord Trøndelag, Sykehuset Levanger

16 uker 1155 behandlinger

16 uker 18 uker 19 uker 20 uker 20 uker 20 uker 20 uker 24 uker 24 uker

Ikke beregnet

458 behandlinger 961 behandlinger 336 behandlinger 485 behandlinger 363 behandlinger 615 behandlinger

Helse Førde, Førde sentralsjukehus Helse Fonna, Odda Sjukehus, Odda

Sykehuset Innlandet, Gjøvik Sykehuset Telemark, Skien Sørlandet sykehus, Arendal

Ikke beregnet

387 behandlinger

Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

24 uker 1784 behandlinger

Sykehuset Innlandet, Elverum

26 uker 26 uker

633 behandlinger 193 behandlinger

Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes Sørlandet sykehus, Kristiansand Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo Sykehuset i Vestfold HF, Somatikk, Tønsberg Vestre Viken, Kongsberg sykehus, Kongsberg

26 uker 1101 behandlinger

29 uker 36 uker 36 uker

909 behandlinger

Ikke beregnet

488 behandlinger

Sykehuset Østfold, Moss

50 uker 1157 behandlinger

UNN, Harstad Sykehus, Harstad

52 uker 1 uke*

238 behandlinger 15 behandlinger

Aleris Frogner, Oslo

Aleris Helse AS avd Trondheim

2 uker* 1405 behandlinger 12 uker* 541 behandlinger 40 uker* 1992 behandlinger

Aleris sykehus, Tromsø

Akershus universitetssykehus, Lørenskog

* Ikke oppdatert

22

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online