somnus nr 1_2019

VENTELISTER

Ventetider for søvnregistrering, avansert

(Polysomnografi)

Hvis det er mistanke om noe mer enn søvnapné, en hypersomni eller annen søvnforstyrrelse, kan det være nødvendig med mer omfattende undersøkelser. Bruk av Actigrafi kan være aktuelt, en klokke du bærer på armen en viss periode. Den registrerer all søvn og dagtid og kan gi svar som er vanskelig å finne ellers. Polysomnografi er en helnatts undersøkelse av søvnen og innebærer skåring av søvnstadier basert på EEG-aktivitet, øyebevegelser og muskelspenning. I tillegg registreres bl.a. respirasjonsrelaterte variabler. Polysomnografi etter- fulgt av multippel søvn- latens-test (MSLT) brukes ved mistanke om narkolepsi og ufrivillig innsovning på dagtid. Ved mistanke om para- somni bør utredning

omfatte polysomnografi, fortrinnsvis med videore- gistrering. Ved utredning av søvnli- delser hos barn er polysom-

nografi som regel å fore- trekke fremfor respiratorisk polygrafi. Her er ventelistene for polysomnografi på de

stedene som foretar slike undersøkelser. (15. mars 2019) Tallene rapporteres av sykehusene selv.

Ventetid til dagbehandl.

Behandlingssted

Ventetid til utredning

Ant. behandlinger i 2017

Ventetid til innleggelse

St. Olavs hospital, Somatikk Øya Trondheim

10 uker

Oppgis ikke

Oppgis ikke

258 behandlinger

Sykehuset Innlandet, Lillehammer Helgelandssykehuset, Mosjøen

12 uker

Oppgis ikke

Oppgis ikke

73 behandlinger

12 uker

33 uker

Oppgis ikke

74 behandlinger

UNN, Tromsø Universitets- sykehus TROMSØ Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo Haukeland Universitetssjukehus Bergen

17 uker

Oppgis ikke

104 uker

122 behandlinger Flest behandlinger 692 behandlinger

29 uker

Oppgis ikke

29 uker

40 uker

52 uker

52 uker

210 behandlinger

Helse Møre og Romsdal, Molde sjukehus, Molde Oslo universitets- sykehus, Ullevål, Oslo Sørlandet sykehus, Kristiansand UNN, Narvik Sykehus Narvik Akershus universitets- sykehus Lørenskog

Oppgis ikke Oppgis ikke

18 uker

98 behandlinger

Oppgis ikke Oppgis ikke

36 uker

199 behandlinger

Oppgis ikke Oppgis ikke

24 uker

161 behandlinger

Oppgis ikke 16 uker

Oppgis ikke

Ikke beregnet

51 uker

Oppgis ikke

Oppgis ikke

34 behandlinger

Ikke oppd.

23

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online