somnus nr 1_2019

VÅKEN HVERDAG 2019

Stortinget Møteturné og stand foran W orld Sleep Society fastsetter dato for årets internasjonale søvndag. I år var det fredag 15.mars. Styret i Søvnforeningen vedtok å arrangere åpnemøter omsøvn i tre byer foran søvndagen og stand foran Stortinget på selve dagen.

Marit Aschehoug tekst og foto

Invitasjonen til møtene i Kristiansand, Stavanger og Bergen gikk ut til alle medlemmer i de aktu- elle områdene i tillegg til invitasjon på Facebook i de aktuelle diagnose- gruppene og Søvnforeningens sider. Forhåndspåmeldingen var bra, og i tillegg sørget styreleder Pål Stensaas for god mediadekning lokalt, både i aviser og radio. Møtene dekket i hovedsak søvnapné og hypersomnier. Det var pasient- historier om søvnapné med demon- strasjon av maskiner og masker ved Pål Stensaas og Marit Aschehoug. Foredrag Foredrag om hypersomnier og mest- ring ble gjennomført av nevrolog Per Egil Hesla og spesialsykepleier Knut Bronder. – Det er et hav av uvitenhet der ute, pleier Per Egil Hesla å si. Særlig for de sjeldne diagnosene narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine Levines syndrom, er det alltid

Foran Stortinget på den internasjonale søvndagen: fra venstre Marie Helgeland, Torunn Figenschou, Ellen Marie Arefjord, Pål Stensaas og Marit Aschehoug.

et umettelig behov for informasjon. – Vi ble helt rørt når det kom en pasi- ent helt fra Tromsø til Bergen for å vite mer om sin helt nye og sjeldne

diagnose, forteller Pål Stensaas. I Tromsø var det ikke så mye infor- masjon å få. I Kristiansand opplevde vi at konferanseverten på hotellet

Det er et hav av uvitenhet der ute.

Nevrolog Per Egil Hesla

24

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online