somnus nr 1_2019

Kostbar, ubehandlet folkesykdom som få snakker om

Nesten en halv million voksne nord- menn strever med søvnapné. Søvnapné er at svelget klapper sam- men under søvn og du slutter å puste. Søvnapné en dødelig sykdom, når du slutter å puste om natten, så sliter hjertet hardt. Til slutt kan du pådra deg hjerteinfarkt, hjerneblødning, slag, diabetes II, restless legs og overvekt. Søvnapné har liten status og Norge mangler en spesialistutdannelse for søvnleger. Bergen har det eneste norske professoratet i søvn med Bjørn Bjorvatn som gjør en frem- ragende jobb på Haukeland sam- men med sin stab der. De er et positivt unntak i medisinunder- visningen om søvn. De andre medisinske fakultetene bruker i snitt to timer om søvn gjennom hele studiet. World Sleep organisation har gjort en undersøkelse på 409 medisinske fakulteter i 12 land. De bruker i snitt 2,5 timer på søvn i hele undervis- ningsløpet. Internasjonal søvndag Den internasjonale Søvndagen er fre- dag 15. mars og markeres over

hele verden. Søvnforeningen har mar- kert dagen ved å ha åpne møter om søvn i Kristiansand, Stavanger og Bergen og på selve dagen står søvn-

koster dårlig søvn blant den arbei- dende befolkningen samfunnet og næringslivet, ca 411 milliarder dollar i året. Ikke nok kunnskap En undersøkelse fra USA i forbindelse med søvndagen viser at 46 prosent av personer med søvnforstyrrelser gjør feil på jobben, møter ikke regelmessig på jobb og glemmer arrangementer. Dette er bekymringsfullt fordi fastle- ger ikke har nok kunnskap om søvn til å kjenne igjen symptomene og sende pasientene til utredning, diagnose og behandling. Behandlingen av søvnap- né er effektiv og billig, sparer liv og sparer samfunnet for milliarder for behandling av andre og kostbare diagnoser og tapte arbeidstimer og sosialt liv. Det aller beste ville vært om fastle- gene kunne få en fast takst av staten for en enkel søvnutredning, kjøpe inn det rimelige diagnoseutstyret og få ned de uverdig lange ventelistene for søvnutredning på sykehus. (Pressemelding på den internasjonale søvndagen.)

foreningen på stand foran Stortinget i Oslo. Ubehandlet søvnapnè er kostbart! Vi har ikke tall for Norge, men i USA

Marsipankake fra Philips Respironics med logoen til World Sleep Day var populært.

Nøkkelkortet til hotellrommet var som bestilt.

27

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online