somnus nr 1_2019

VÅKEN HVERDAG 2019

BERGEN: Per Egil Hesla snakker om hyper- somnier i Bergen...

Stavanger: ... og Knut Bronder snakker om hyper- somnier i Stavanger.

KRISTIANSAND: Marit Aschehoug demonstrerer maskiner og masker i Kristiansand.

Mer om søvn i media I forbindelse med den internasjonale Søvndagen publiser- te Ragnhild Berling Grande en kronikk i VG: Trøtte pasien- ter trenger våkne leger: Vi sover omtrent en tredjedel av livet. Søvnvansker gjør oss trøtte og slitne. Søvnsykdommer gir redusert livskvalitet og arbeidsevne. Det er en stor utfordring for folkehelsen og samfunnsøko- nomien. Mye god behandling finnes, men spesialistene mangler. På verdens søvndag er det naturlig at vi snakker om fremtidens søvnmedisin i Norge. Du kan lese hele kro- nikken her https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/Mg4pxM/ troette-pasienter-trenger-vaakne-leger

NevSom på Ullevål sykehus la også ut en sak på sine nett- sider. 15. mars var det Verdens søvndag (World Sleep Day). Den internasjonale søvndagen arrangeres hvert år både for å feire søvnen og for å sette søkelys på de utfor- dringer og problemer søvnmangel og søvnproblemer kan ha. Både for samfunnet og for den enkelte. Hele saken kan du lese her: https://oslo-universitetssykehus.no/ fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/ nevsom/verdens-sovndag

26

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online