somnus nr 1_2019

Kontakt for gode råd og hjelp:

Pårørende: Marie Ann Milde Tlf. 57 73 76 56 (narkolepsi) Susanna Mørch Tlf. 90136527 (narkolepsi) Marit Aschehoug Tlf:. 90066527 (idiopatisk hypersomni)

Narkolepsi: Susanna Mørch Tlf. 90136527 Alfhild Lehne Tlf. 90787878 Torunn M. Gløtta Tlf. 48106460 Knut Bronder Tlf. 41303436 Idiopatisk hypersomni: Merethe Søderlund Tlf. 48099921 Knut Bronder Tlf. 41303436 Kleine Levine: Knut Bronder Tlf. 41303436 Vestfold: Sven Abrahamsen, 90987620 sanottvik@outlook.com Telemark: Magne Hamsdokka, 47336905, magne.hamsdokka@sf-nett.no Line Mikalsen-Høiback, 90642837, mikalsen_52@hotmail.com Agder: Sina Hausvik, 95132202 sina_hausvik91@hotmail.com Rogaland: Ove Birkedal, 93487293, ovebirkedal@gmail.com Erna Handeland, 954 68 030 Erna.handeland@lyse.net Hordaland: Arild Sørensen, 90171119, a-so2@online.no Sogn og Fjordane: Geir Liavåg Strand, 95191753,

Søvnapné: Erik Aasum Tlf. 91806141 Marit Aschehoug Tlf. 90066527 Alf Herold Hansen Tlf. 72 55 90 40 Jeanette T. Johansen Tlf. 40201577 Willy Karlsen Tlf. 47817441 Gunnar Kviebakk Tlf. 45451200 Bjørn Ruland Tlf. 97623710 Inger-Johanne Serrano Tlf. 90939374 Geir Liavåg Strand Tlf. 95191753

Send gjerne en mail til sovnforeningen@gmail.com så oppretter vi kontakt med en annen som har idiopatisk hypersomni. geir.liavag.strand@gmail.com Møre og Romsdal: Bjørn Ruland, 97623710, bjorn.ruland@gmail.com Trøndelag: Alf Herold Hansen, 95262940, alf.herold@gmail.com

Pål Stensaas Tlf. 92486681 Turid Høe Tlf. 975 346 80

Oslo: Her trenger vi ny fylkeskontakt! Akershus Syd: Inger-Johanne Serrano, 90939374, ingerjohanneserrano@gmail.com Akershus Vest:

Pål Stensaas, 92486681, paalstensaas@gmail.com Akershus Nord: Torunn Figenschou, 90084794 tfig@altiboxmail.no Østfold: Ann Kristin Lied, 99008264 ann57kristin@outlook.com Alfhild Lehne, 90787878, alflehne@online.no Oppland:

Krister Olsen, 98260451, olsenkrister@gmail.com Bodø: Tove Jensen, 415 04 874 tove.a.m.j@gmail.com Alta:

Hans Opgård, 95078183, hansopgard@gmail.com Troms: Her trenger vi en fylkeskontakt!

Elisabeth Foss, 98834305, elisabethfoss@hotmail.com Hedmark: Her trenger vi en fylkeskontakt! Buskerud: Knut Bronder, 41303436, knutbronder@me.com

Vi mangler fylkeskontakter i Oslo, Hedmark og Troms.

Ta gjerne kontakt om du vil bidra!

NYTTIGE nummer og navn

NASJONALE KOMPETANSESENTRE: Nasjonal kompetansetjeneste for søvn- sykdommer (SOVno). Haukeland Sykehus, Gamle Hovedbygg, 2. etasje. Telefon 55 97 47 07. sovno@helse-bergen.no Postadresse: Haukeland universitetssjuke- hus, Postboks 1400, 5021 Bergen NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hyper- somnier, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Bygg 31 4. etg. Tlf: +47 23 01 60 30. post.nevsom@ous-hf.no Postadresse: Pb 4956 Nydalen, 0424 OSLO. BEHANDLINGSHJELPEMIDDEL- SENTRALENE i NORGE: (Utlevering av maske, slanger) Harstad Sykehus, St.Olavsgt. 70, 9480 Harstad. Telefon: 77 01 51 11. behandlingshjelpemidler@unn.no Tromsø Sykehus, Ringvegen 102, 9018 Tromsø.Telefon: 77 66 99 33. behandlingshjelpemidler@unn.no Nordland Sykehus, Parkveien 95, 8092 Bodø.Telefon: 75 57 80 10. behandlingshjelpemidler@nordlandssykehuset.no

Kirkenes sykehus, Dr. Palmstrøms vei 15, 9915 Kirkenes. Telefon: 78 97 30 85. postmottak@finnmarkssykehuset.no Helgeland Sykehus, Prestmarkveien 1, 8800 Sandnessjøen Telf.: 75 06 52 73. bhm@helgelandssykehuset.no St. Olav Sykehus Trondheim, Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim. Telefon: 72 57 63 00 behandlingshjelpemidler@stolav.no Skien sykehus, Ulefossvegen 55, 3710 Skien. Telefon: 35 00 34 05. bhm@sthf.no Østfold Sykehus, Kalnesveien 300, 1714 Grålum. Telefon: 69 86 53 60. behandlingshjelpemidler@so-hf.no Ullevål Sykehus Oslo,Bygning 15 D, Kirkeveien 166, 0407 Oslo. Tlf.: 23 01 65 04. bhm@ous-hf.no Drammen Sykehus, Dronninggata 28, 3004 Drammen. Telefon: 32 80 38 00. behandlingshjelpemidler@vestreviken.no Akershus Universitetssykehus AHus. Dr. Kobros vei 9, 1474 Nordbyhagen. Telefon: 67 96 83 50. bhm@ahus.no

Elverum Sykehus, Kirkeveien 31, 2409 Elverum. Telefon: 62 43 88 50. bhm@sykehuset-innlandet.no Kristiansand Sykehus, Egsveien 100, 4615 Kristiansand. Telefon: 38 07 30 10 hme@sshf.no Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, 6812 Førde.

behandlingshjelpemiddelordninga@helseforde.no

Telefon: 57 83 15 40. Haukeland universitetssjukehus, Jonas Lies vei 65,5021 Bergen.

Telefon: 55 97 41 77. sbh@helse-bergen.no

Haugesund sjukehus, Karmsundgata 120, 5528 Haugesund. Telefon: 52 73 46 50. sbh@helse-bergen.no Stavanger sykehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger. Telefon: 51 51 34 21. behandlingshjelpemidler@sus.no Tønsberg Sykehus, Halfdan Wilhelmsens alle 17, 3116 Tønsberg. Telefon: 33 34 21 42. bhm@siv.no

40

SOMNUS NR 1 – 2019

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online