Sarkomen 3/2021

Sarkomer 10 år

Sarkomen #3-2021  Den store Kuledagen ble første gang arrangert av Sarkomforum i 2010. Det er her vår historie som pasientforening begynner. Kuledagen, og arbeidet i foreningen, har siden starten vært drevet av engasjerte folk i sarkommi l jøet, tidl igere pasienter, pårørende og andre som engasjerer seg som frivi l l ige. 12

Made with FlippingBook Online newsletter maker