Sarkomen 3/2021

Men det er noe med å beskytte seg selv litt, for man blir litt sliten av det kanskje, mener hun.  Per og El izabeth tør å tenke på fremtiden og å bygge hytte er et godt eksempel på deres fremtidshåp. I dag deler nok ikke Per like mye med naboene på butikken, men åpenheten har gjort at det er lav terskel for å gråte hjemme hos dem.

medisinen kunne ha positiv virkning. Han opplevde en del bivirkninger, slik som uvelhet, kvalme, slapphet og utfordringer med øynene, men han er ikke sikker på om det var av medisinen, eller om det kom av situasjonen. Per syns det var positivt å bli fulgt tett opp, men likevel var det vanskelig for han hver gang en kontroll nærmet seg. – Jeg blir mer urolig og jeg innbiller meg at nei, nå har jeg fått det tilbake. Nå er det noe som skjer, nå virker ikke medisinene, forteller Per. Han innbilte seg ofte at han var syk før kontrollene, og han syns derfor det var vanskelig å måtte vente på svaret på CT i en ukes tid i etterkant. Per fikk så flere og flere erfaringer med at det gikk fint på kontroll og han ble og mer og mer sikker på hvordan medisinene fungerte for han. Det gjorde også at

– For oss er gråt er like naturlig som latter, forteller Elizabeth.

Etter operasjonen ble Per med i en studie for pasienter med GIST der de forsket på bruk av en ny type medisin kalt Glivec. Per var kreftfri, men målet med studien var å se om Glivec kunne være med å forhindre at kreften kom tilbake. Han gikk derfor på medisinen i et år, samtidig som han ble tett fulgt opp med kontroller og CT hver tredje måned. Det var uvisst hvilken effekt Glivec ville ha, men Per syns det var spennende og fint å kunne være med i studien og å se om

17

Sarkomen #3-2021

Made with FlippingBook Online newsletter maker