Sarkomen 3/2021

Lightning Process- kurs er lagt opp som et treningsprogram. Det betyr at det gis undervisning og opplæring i mentale teknikker, men det er deltakeren som må gjøre jobben i etterkant. Deltakerne lykkes best om de går ordentlig inn for oppgaven og er villige til å legge inn nødvendige innsats. I etterkant av kurset får de personlig- og gruppeoppfølging i seks måneder. Faktaboks Lightning Process er et kurs som går over tre dager med undervisning i psykologi, stressfysiologi og kunnskap om sammenhengen mellom hjerne og kropp.

Bevisstgjøring er sentralt i Lightning Process og følgende temaer blir gjennomgått på kurset:

DAG 1: • Automatiske ubevisste tankemønstre. • Språkets betydning. Hvordan språket kan få oss fra å være et offer til å bli en aktør. • Uoppmerksomhetsblindhet. Hvordan vi overser det som er synlig, uten å legge merke til det. • Stressfysiologi og kroppslige reaksjoner. Læres seg å regulere egen stressaktivering. • Indre dialog. Konsekvensene av hvordan man snakker til seg selv.

DAG 2: • Hjernens formbarhet og evne til læring. • Triggere. Hva reagerer du på? • Antagelser og overbevisninger. Konsekvensene av hva du tror. • Sammenhengen mellom tanker og følelser.

DAG 3: • Ubevisste forventninger basert på erfaringer forklart gjennom kognitiv aktiveringsteori for stress (CATS). • Automatiske reflekser kan gi emosjonelle og derav kroppslige utslag basert på klassisk betinging. Kurset avsluttes hver dag med trening på en metode der man lærer å stoppe opp for å kunne endre sinnstilstand (visualisering). Denne blir øvet på gjennom kurset slik at man kan fortsette på egen hånd.

21

Sarkomen #3-2021

Made with FlippingBook Online newsletter maker