Sarkomen 3/2021

SARKOMER VEST – DATOER Å MERKE SEG:

03.03.22 - ÅRSMØTE.

Vi planlegger for å holde årsmøte denne dagen. Møtet vil bli avviklet med både fysisk fremmøte og digitalt.

Cathrine har spesialisert seg på behandling av kreftpasienter og deres behov. Bl a har hun for tiden flere pasienter med sarkom. Hun fortalte om prosessen ved å møte en ny pasient og at det for henne er «nesten viktigere å lære å kjenne personen som har en sykdom, enn å vite hva slags sykdom en person har». Dette fordi sykdomsbildet ofte kan være svært sammensatt. Når det gjelder Sarkompasienter er det videre viktig for fysioterapeuten bl a å vite om pasienten har rekonstruksjoner, ev. hvilken type rekonstruksjon, om nerver er kuttet, andre tilpasninger osv. Hun understreket at det er viktig å trene det som er friskt, og å bevege seg. Det er også viktig å ha fokus på psykisk helse. Mange sarkompasienter blir også plaget med lymfødem som en senskade av behandling hvor man opererer vekk lymfeknuter for å hindre spredning av kreftceller. Her har det kommet og det kommer stadig nye metoder for behandling. Manuell drenasje, som er en form for massasje for å øke sirkulering av lymfevæske, er en vanlig behandlingsmetode i kombinasjon med støtte-/kompresjonsstrømpe. Men Cathrine kastet inn en liten brannfakkel om den manuelle drenasjen da hun mener at trykket fra hendene i masseringen ikke er nok til å drenere lymfevæsken. Hun mente at støttestrømper, andre tilpassede bandasjer og nyutviklet utstyr har bedre effekt. Det er altså uenigheter i fagmiljøet om nytten av manuell drenasje. Møtet ble holdt både med fysisk frammøte og via zoom, og her fikk vi mange gode tips og svært nyttig informasjon om begge temaene presentert av en engasjert og dyktig fagperson.

06.05.22 - SARKOMDAGEN I BERGEN.

Vi vil igjen arrangere Sarkomdag i Bergen. Programmet er ikke helt avklart ennå, men sett av denne dagen for en spennende dag i Bergen med nyttige foredrag på spennende temaer og sosialt samvær.

Informasjon om påmelding vil komme senere.

NORSK LYMFØDEM- OG LIPØDEMFORBUND OM MANUELL LYMFEDRENASJE

Vi registrerer at det pågår en diskusjon om manuell lymfedrenasje. Meningene er delte. Noen holder på lymfedrenasje som en del av lymfødembehandlingen, mens en del dropper det, med henvisning til manglende evidens på redusert volum. Vi får ulike reaksjoner fra medlemmer på dette. Vår holdning er todelt: 1. Vi ønsker individuell vurdering og behandling tilpasset pasientens behov. 2. Vi ønsker innsyn i hva som fører til endring i praksis. Og vi ønsker en vurdering der også andre aspekter ved lymfedrenasje blir vurdert. I det synet stiller vi oss likt med de andre nordiske Lymfødem-foreningene i Danmark og Sverige. Dette kommer vi til å jobbe med også fremover.

27

Sarkomen #3-2021

Made with FlippingBook Online newsletter maker