Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7

Urologisk livsverk

 Lene Johansen  Tomy Hoang

Sophie D. Fosså har vært pensjo- nist i seks år nå, så hun har trap- pet ned arbeidstiden fra 60 til 50 timer i uken. Hun får betalt for fire av disse timene, som blir ut- betalt fra oppsparte penger fra priser hun har fått for forsknin- gen sin tidligere i karrieren. - Jeg tar meg også litt mer fri- het til å gå klokken to, i stedet for klokken fire når jeg er veldig trett, sier Fosså. Fosså er 76 år gammel og mer- ker at hun blir eldre. Hun be- gynner fortsatt arbeidsdagen klokken fire om morgenen. Det er en vane hun la til seg som småbarnsmor til fire sønner. De tidlige morgentimene ble brukt på forskning. Når ungene våknet

var Fosså godt i gang med vei- leding av stipendiater og arbeid på klinikken. De spiste frokost med pappa og en meget dyktig au-pair. Innen ungene kom hjem fra skole og barnehage var Fosså ferdig med jobb. - Det som var viktig var jeg var hjemme klokken fire når de kom fra skolen og at jeg hadde etter- middagen sammen med dem, sier hun. Kreftsykdommenes stebarn Det er snart 50 år siden Fos- så begynte på Radiumhospita- let. I denne perioden har hun tatt eierskap til pasientomsorgen for urologiske kreftpasienter på tross av at kollegaer anså det- te som et kjedelig felt. Årsaken

14

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker