Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7

- PROFO er i siget, men det er ikke nok ennå, sier Fosså. Fagmiljøet i klinikken har ikke den infrastrukturen som må på plass for å drive med god kli- nisk forskning. Hun sier hun føler at det norske urologiske kreftmiljøet er mer fokusert på akademisk forskning fordi det ikke er lagt til rette for klinisk forskning. Akkurat dette tema- et gjelder hele det norske kreft- forskningsmiljøet. Dette var et av forbedringspotensialene som Organisasjonen for Europeiske

Kreftsentre fremhevet når Oslo Universitetssykehus nylig fikk status som Comprehensive Ca- ncer Center. Det gjelder likevel spesielt urologisk kreftforskning som historisk sett ikke har hatt høy prioritet. Tilrettelegging for klinisk forskning har vært helt nødven- dig for at Fosså har kunnet hol- de det forskningstempoet hun har gjort opp igjennom. Kreft- foreningen har i utgangspunktet gitt henne støtte for å betale for en forskningsassistent som kan

18

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker