Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7

Oppfatning fra en partner

På tross av blodprøver med stigende PSA, kontroller og le- gebesøk i norsk helsevesen gjennom over 10 år, utviklet min manns kreftsykdom seg slik at operasjon var uunngåe- lig. Da han rett før operasjon satt klargjort i sengen, kunn- gjorde kirurgen at han ikke kunne redde nerven, ereksjons- nerven. Dette var en konkret opplysning som dessverre ikke kom fram på postoperativt møte.

 L. Holmen  Privat

28

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker