Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7

-Det har vært mye oppmerk- somhet og presseoppslag om de blå rundballene og konkurransen #ballermotkreft , forteller Cato Fagermoen i Felleskjøpet Agri som selger folien til rundballene. De hvite rundballene - eller «traktor-egg» og «marshmal- lows» som de også kalles, er frem- deles i flertall, men mange bøn- der velger å vise sitt engasjement for kreftsaken gjennom å lage rosa eller blå rundballer. Rosa baller kom først, men i år er også prostatakreft med – selvfølgelig symbolisert med blå baller. Støtter en god sak Fagermoen forteller at Felleskjø- pet Agri først og fremst gjør det- te for å gi støtte til veldig gode saker. Han forteller at fenome- net startet på New Zealand, og har spredt seg videre derfra. Også Sverige har hatt suksess med å bruke rundballer til å gi oppmerksomhet til prostata- og brystkreftsaken. Plastprodusen- ten Trioplast og Felleskjøpet gir i år 600.000 kroner til forskning

på prostata- og bryst- kreft. Godt synlig Bred medieomtale gjør at mange vet hva de blå og rosa rundballene står for. Mange bønder har i tillegg satt opp skilt eller skrevet budskap på bal- lene. Det er derfor ingen tvil omat bøndene er med på å løfte prostatakreft fram. Større oppmerk- somhet og kunnskap vil spare liv og helse. I til- legg vil mer forskning gi mer kunnskap som kom- mer framtidige pasienter og pårørende til gode.

Bøndene er oppfordret til å plas- sere de fargede rundballene godt synlig fra veien. - Men, det er også viktig å ivareta trafikksik- kerheten, understreker Fager- moen. Invitasjon til samtale Kjenner du noen som har lagt ut blå baller? Uansett om ved-

32

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker