Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7 

kommende er en nær venn eller mer perifert bekjent kan du se på rundballene som en invitasjon til en samtale. Vet du hva det betyr? Har du testet deg selv? Er du el- ler noen av dine nærmeste ram- met? Trenger du noen å snakke med? Har du lyst til å bli med i foreningen? Du kan også starte en samtale med andre bekjente. Har du sett at naboen har lagt

ut blå rundballer i år? Følg opp med interesse fra din side - kan- skje du kan være med å gjøre en forskjell! Flere bilder Mange har sendt inn bidrag til konkurransen på Instagram. Sjekk ut #ballermotkreft - her finner du mange flotte eksem- pler på kreative løsninger.

33

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker