Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7 

Harun Fajkovic Hans tema var biokjemisk be- handling etter lokalterapi – hva kan jeg gjøre. Vi må her skille mellom pusekatt og tiger. Vide- re må vi følge opp dersom PSA øker. Hvis den stiger for eksem- pel fra 0,2 til 0,6. Det er ingen standard behandling for dette. Man skal ikke gi hormontera- pi til yngre. Metastasepasienter som kun er behandlet med hor- mon, har ei gjennomsnittlig le- vetid på 42 mnd. Ved aggresiv tumor (Gleason over 8) skal man tilby «redden- de» lokalterapi. Kan bruke ADT (Androgen Deprivation The- rapy). Kan også bruke PSMSA – PET/CT og SLND (Salvage lumph node discection). Gero Kramer Han stilte spørsmål om hormon- behandling fortsatt er standard for metastatisk prostatakreft. Det har vært standard. Luminel beta virker best for hormontera- pi. Kombinasjonen av hormon-

og kjemi-terapi fungerer best (ADT). Det er lengere overle- velse med dette-gjennomsnittlig 65.mnd. Dette er nå blitt stan- dard. Peter Horak Han tok for seg kastrasjonsre- sistent prostatakreft og hvilken behandling som er best. ADT er best mot kastrasjonsresistens. Hva skal man gi først? Abirate- rone (Zytiga) etter enzalutamide (Xtandi) eller enzalutamide etter abiraterone? Begge kombineres med cellegift. Dora Niedersuss-Beke Tema her var bieffekter av sys- temisk terapi. Det var bieffekter av kjemoterapi (Docetaxel) mest vanlige bieffekter i 30%. Det er følgende bivirkninger: vek- tendring, munntørrhet (viktig med god munnhygiene), hårtap, fatigue og negle-endringer. Fare for infeksjoner, blødning og fa- tigue, samt kortpustet, anemi og polyneurapati i alle fire ekstre- miteter.

4 3

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker