Profo-Nytt 3/2017

PROFO-NYTT 3 / 201 7

Mesut Remzi Han spurte om hva fremtiden vil bringe. Bruk av laparoskopi vil fortsette. Nye diagnostikker vil komme. Screening vil veies opp mot overbehandling. Genfors- kningen vil gi nye muligheter - molekulær taxonomi (DNA). Genmutasjon studeres for å for- klare prostatakreft. I fremtiden

vil vi få en individuell tilpasset behandling ut fra gentesting. Pa- sienter vil leve lenger tross me- tastaser. UOMO-møtene i Wien ble av- sluttet med en nordisk forbrø- dring med Wienersnitzel i sen- trum av Wien.

• Attends for Men er produkter for liten til moderat urinlekkasje

1 av 4 menn opplever urinlekkasje - du er derfor ikke alene

• Anatomisk form - spesielt utviklet for menn

• Myk og tørr for god hudomsorg

• Diskret og komfortabel

Besøk www.attends.no eller ring 810 33 090 for mer informasjon eller gratis vareprøver.

4 4

Følg oss på Facebook Attends Helse og Omsorg

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker