Hållbara fondförsäkringar 2018

Kommunikation Beskrivning Perspektivet Kommunikation omfattar hur fondförsäkringsbolaget kommunicerar

Utbud Beskrivning Perspektivet ”Utbud” baseras på hur utbudet på fondlistan ser ut, både med avseende på genomsnittlig hållbarhetsnivå i fondutbudet, samt huruvida fonder med särskilt hållbarhetsfokus erbjuds. Vår bedömning av enskilda fonders hållbarhetsnivå utgår från Söderberg & Partners hållbarhetsanalys av fonder. I analysen av fonder tar vi hänsyn till det påverkansarbete som bedrivs av fondbolag under samma varumärke. För mer information om hållbarhetsbedömningen av enskilda fonder, se rapporten ”Hållbara fonder” eller s.12. Betygsgränser Betyget i detta perspektiv baseras på antalet fonder med grönt hållbarhetsbetyg i Söderberg & Partners hållbarhetsanalys (10% av betyget), medelbetyget av fonderna i utbudet (80% av betyget) samt antalet fonder med särskilt hållbarhetsfokus, t.ex. gröna obligationsfonder (10%). Resultatet normaliseras på en tregradig skala, så att fondförsäkringsbolaget med lägst genomsnittlig poäng får 1 i betyg och fonder med högst genomsnittlig poäng får 3 i betyg. Denna normaliserade poäng utgör 40% av det totala betyget.

hållbarhetshänsyn i enskilda fonder och i utbudet, samt hur man förenklar för spararna att göra hållbara val genom filtrerings- eller sökfunktioner i fondlistan. Utöver hur bolaget kommunicerar hållbara alternativ tas även hänsyn till huruvida fondförsäkringsbolaget är transparent med sitt hållbarhetsarbete, t.ex. genom att redovisa koldioxidavtryck i fonder eller resultatet av påverkansdialoger med bolag. Betygsgränser ● Rött betyg får fondförsäkringsbolag som inte underlättar för spararen att göra hållbara fondval. ● Gult betyg får de fondförsäkringsbolag som erbjuder möjlighet till hållbarhetsselektering, samt viss information om hållbarhetsarbetet i fondförsäkringen. ● Grönt betyg får de bolag som på ett enkelt sätt hjälper spararen att ta hänsyn till hållbarhet i sitt fondval, genom att t.ex. erbjuda hållbarhetsselektering i fondlistan. De ges även ett högt betyg om de är transparenta med vilket hållbarhetsarbete som bedrivs i övrigt, exempelvis utförlig information om påverkansdialoger.

11

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker