Hållbara fondförsäkringar 2018

Söderberg & Partners Hållbara fonder

Betyget i perspektivet “Utbud” baseras framförallt på fondernas betyg i Söderberg & Partners hållbarhetsanalys av fonder. Fonderna tilldelas grönt, gult eller rött ljus i hållbarhet.

För att en fond ska få ett grönt betyg i Söderberg & Partners hållbarhetsanalys måste fondbolaget ta hänsyn till hållbarhet i förvaltningen på ett systematiskt sätt, samt ha ett utmärkt påverkansarbete. Om fonden inte får grönt i ett av dessa perspektiv (Positivt urval och Ansvarsfullt ägande) fås ett gult betyg. Om fonden inte har en tillräckligt hög nivå i någon av dessa två parametrar fås ett rött betyg. Dessa ganska strikta kriterier gör att ett fåtal fonder får grönt ljus i hållbarhet. Fonderna med grönt betyg är enligt vår bedömning ett bra val omman som sparare vill att ens kapital ska placeras hållbart och vill påverka bolag i en mer hållbar riktning. Ett gult hållbarhetsbetyg i analysen betyder att fonden har ett genomarbetat och bra hållbarhetsarbete, och det är därmed inte ett dåligt val omman vill investera på ett hållbart sätt. Inte heller röda fonder har en direkt negativ påverkan ur en hållbarhetssynpunkt, utan kan snarare sägas lämna företag och omvärlden oförändrad. Däremot har fonder med grönt ljus ännu bättre förutsättningar att ge en hållbar påverkan och effekt. Fondernas hållbarhetsbetyg finns tillgängliga för dig som är kund hos oss. Du kan även läsa mer om vår metod och resultat i rapporten ”Hållbara fonder” HÄR .

Hur hållbart är fondförsäkringarnas utbud? Vi på Söderberg & Partners anser att det är viktigt att utgå ifrån vad du som pensionssparare tycker är viktigt, eftersommånga definierar hållbarhet på olika sätt. Du kanske tycker att det är viktigt att det känns etiskt rätt, och inte vill spara i fonder som investerar i bolag som förstör miljön eller producerar kärnvapen? Eller vill du investera i hållbara fonder, för att du anser att bolag som bidrar med hållbara lösningar kommer vara mer konkurrenskraftiga och lönsamma? Eller vill du använda kapitalet som ett verktyg för att påverka bolag till ett ökat ansvarstagande?

I vår hållbarhetsanalys av fonder kartlägger vi hur fondförvaltarna arbetar med alla dessa olika strategier, och ger ett grönt betyg till de fonder som vi anser är allra bäst. Till dags datum har cirka 10% av samtliga fonder i fondförsäkringarnas utbud fått grönt ljus i vår analys, men förhoppningen är att det ska bli betydligt fler.

12

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker