OIVin br. 4, godina II. - ožujak 2020.

26

Športsko društvo OIV-a ove godine postaje punoljetno

Autor: Ida Balog

Š portsko-rekreacijsko društvo (ŠRD) Oda- šiljača i veza osnovano je 2002. godine kao udruga registrirana u Gradskom uredu za opću upravu i pravna je osoba. Društvo je osnovano u cilju promicanja, razvitka i unap- ređenja organiziranog bavljenja sportskom re- kreacijom svih zainteresiranih djelatnika OIV-a, njihovih članova obitelji, ali i drugih zainteresi- ranih građana. Društvo čine Skupština koja je ujedno i najviše tijelo, a čine ju svi poslovno sposobni članovi, Upravni odbor koji ima izvršnu funkciju i sastoji

se od pet članova te tročlani Nadzorni odbor i tročlana Stegovna komisija. Rad svih tijela Udruge je na volonterskoj bazi, a svi članovi prisutni bilo virtualno ili fizički na skupštinama imaju pravo sudjelovanja u usvajanju planova i programa rada, financijskog plana, izmjenama Statuta te utvrđivanju politike Društva. U skladu s time može se reći kako članovi i vode sam ŠRD. Sjednice koje se sazivaju mogu biti izvanredne, redovite - najmanje jednom godišnje ili izborne - svake 4 godine.

VODSTVO ŠRD OIV

PREDSJEDNIK Jan Šturik

DOPREDSJEDNIK Matej Kihalić

TAJNIK Martina Trgovec

UPRAVNI ODBOR Jan Šturik

NADZORNI ODBOR Darko Bratković

Matej Kihalić

Marijan Pavić Gordan Lepej

Tamara Marcijuš Martina Trgovec Dubravko Balaško

STEGOVNA KOMSIJA Dean Pribolšan Marko Virt Mario Ribarić

BROJ 4

ožujak, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog