OIVin br. 4, godina II. - ožujak 2020.

ISKRENOST

33

AG: Ovisno o zadatku i ovisno o ljudima. Neki zadaci su prilično izazovni i zahtjevni, ali dok ljudi besprijekorno rade svoj posao sve je lakše dok s druge strane ima mnogo manje zahtjev- nih zadataka gdje se susrećem s ljudima koji su prilično izazovni karakteri. MP: Češće ljudi, ali iz razloga što ljudi čine posao. Najveći izazov mi je stvoriti lijepu atmosferu u svom radnom okruženju, tako da nitko ne odlazi ili dolazi na posao s lošim okusom u ustima. Posla bez ljudi nema i stvoriti harmoniju velik je izazov.

lako, ali toga smo bili svjesni i prije nego smo prihvatili poziciju pa plivamo.

IJ: Smatram da je u vremenu u kojem živimo umijeće izbalansirati privatni i poslovni život kako za žene, tako i za muškarce. Iz mog as- pekta bitno je razlikovati angažman žene koja nije formirala obitelj i žene koja je i majka s obvezom odgoja djece. Prepoznavanje prioriteta daje nam mogućnost održavanja ravnoteže. IFV: Kako je naše društvo još uvijek jako tradi- cionalno po pitanju poslovne karijere i brige oko kuće i obitelji, mislim da naši muški kolege još uvijek imaju više slobodnog vremena za balan- siranje nego žene koje veći dio tog slobodnog vremena troše na obitelj. EM: Mislim da je to pitanje suvišno postavljati ženama koje imaju djecu i supruga. Možda će žene koje još nemaju vlastitu obitelj ovu izjavu smatrati nekorektnom, ali mišljenja sam da si to mogu dozvoliti budući da sam prošla i vrijeme kada sam bila sama i sada kada imam obitelj. Da bi se sve izbalansiralo slobodnog vremena nema. Nema u smislu slobodnog vremena za samu ženu. Što više radimo na poslu, to se više želimo dati i obitelji. SV: Divno je čuti muške kolege koliko se aktiv- no brinu o obiteljima, koliko vremena posvećuju djeci, kuhanju. Oni dokazuju da to nije pitanje za žene. Dečki, svaka čast! Sumnjam da su obite- lji tako funkcionirale prije dvadeset ili trideset godina, kad je radno vrijeme bilo od 6 do 14h i kad je teoretski više vremena ostajalo za pri- vatni život. Veseli to što se vrijeme više cijeni i nadam se intenzivnije koristi.

EM: Uvijek je u svemu najizazovniji rad i surad- nja s ljudima. Svaki posao se uz dobru organizaciju i volju može odraditi. Ljudi su nešto na što ne možemo utjecati i mislim da je tu najvažnije posti- ći povjerenje i naći način kako motivirati, organizi- rati i usmjeriti ljude.

Fotografija: Eva Majstorović, Rukovoditeljica Odjela za računovodstvo i financije

TM: Izazov je izbalansirati posao i ljude, a to znači dati svakom da radi ono u čemu je najjači i što ga čini sretnim, ali zbog obima posla to nije uvijek moguće. Iskustvo mi je pokazalo da nisu svi za svaki zadatak, neki bolje odrađuju jedan segment posla, a drugi neki drugi. Svatko pristu- pa poslu na svoj način te je ponekad potrebno uložiti dosta energije i vremena za odgovarajuće smjernice kako bi se pravovremeno izvršio do- biven zadatak. 7. Često se uspješnim poslovnim ženama po- stavlja pitanje kako balansiraju poslovni i pri- vatni život, smatrate li da je suvišno to pitanje postavljati isključivo ženama? AG: Moram priznati kako su obitelj, društvo i pri- vatni interesi u početku povremeno patili i još pate u određenim fazama, ali načelno stignem sve i smatram da dobro balansiram poslovni i privatni život. U životu je sve stvar prioriteta i dobre organizacije vremena. TM: Svatko tko radi na rukovodećim pozicijama, bio muškarac ili žena mora naći balans između poslovnog i privatnog života. Naravno, to nije

8. Interesi / hobiji/ kako provodite svoje slobod- no vrijeme?

DD: Vježbam, šetam, provodim vrijeme s obitelji i prijateljima.

Fotografija: Dubravka Duilo, Glavna asistentica direktora Društva

Made with FlippingBook Learn more on our blog