somnus nr 1_2020

Tingretten fastslår at det ikke er pasienten som må bevise at hun har fått idiopatisk hypersomni som følge av Pandemrix-vaksinen – det er staten som må bevise at andre grunner er mer sannsynlig.

17

SOMNUS NR 1 – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online