somnus nr 1_2020

Teknologimesse i Las Vegas med flere nyheter H elseteknologi er viet en stadig større plass på CES-messen i Las Vegas,med nye sensorer og smarte produkter somskal bedre livs- kvaliteten. Det skriver bladet Elektronikkbransjen.

egen app på telefonen gir brukeren oversikt over hvordan søvnkvaliteten har vært. Mot hodepine Tivic Helath System har utviklet et produkt som skal fjerne lettere hode- pine. Clear Up sender ut en ørliten strøm som sammen med vibrasjon påvirker smerten. Produktet Clear Up kommer i butikk i Europa senere i år, og prisen vil bli rundt 1.200 kroner. Duftkapsel på soverommet Det franske selskapet Maison Berger er kjent for sine duftprodukter. De har nå utviklet et produkt som skal bedre søvnkvaliteten ved å bruke ulike dufter. Kunden velger om man vil ha sovne-duft eller våkne-duft. Det brukes duftkapsler som gir god lukt i rommet. Produktet plasseres på soverommet, og duftkapselen skiller ut ulik duft i løpet av natten. En duft- kapsel har avslappende effekt, slik at man sovner bedre, mens en annen får brukeren til å våkne. En kapsel holder til en måneds bruk, og en kapsel vil koste rundt 100 kro- ner. Maskinen lanseres i Norge i september og prisen blir rundt 900 kroner. Da følger en innebygd vekkerklokke med.

Tekst: Jan Røsholm

Teknologier som tidligere kun var brukt i helsevesenet er nå tilgjengelig i forbrukermarkedet. På CES-messen fikk journalist Jan Røsholm fra Elektronikkbransjen se produkter som tar i bruk nye sensorer, smartløs- ninger og tingenes internett (IoT). Helseproduktene er ofte tilpasset ulike aldersgrupper og livssituasjo- ner. Småbarn har fått sin egen kate- gori, «Babytech». Teknologi for små- barnsmødre kalles «Momtech», mens Det er en rekke produkter tilgjengelig som skal måle søvnkvalitet, samt bidra til å bedre denne. Dette er basert på tanken om at god søvn er bra for helsen og gir økt livskvalitet. Søvnmålere fra Philips Store selskap som Philips satser hardt på helseprodukter for forbrukere. Philips er store innen medisinsk utstyr, men fortsetter satsingen på forbrukermarkedet. På sin CES-utstil- ling viste de to nyheter innen søvn- produkter. – Det ene er et bånd til å ha rundt magen, utviklet for dem som snorker, og dermed oppnår dårlig søvnkvalitet - samt sure partnere, sier Annette

Clear Up mot lettere hodepine. Strøm og vibrasjon påvirker hode- pinen. Foto: Jan Røsholm,

Kapitan i Philips til Elektrobransjen. Båndet har en sensor som merker når brukeren ligger på ryggen. Da starter en vibrasjon i beltet, og brukeren leg- ger seg på siden. Da stopper som regel snorkingen. Produktet kommer til våren og prisen blir rundt 1.800 kroner. Den andre nyheten er et bånd til å ha rundt hodet. Produktet heter Smartsleep Deepsleep Headband 2, og har tre ulike sensorer som overvå- ker og stimulerer til dyp søvn. En

18

SOMNUS NR – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online