somnus nr 1_2020

møter i 2020 KORONA- ENDIRNGER:

13. mars

World Sleep Day Stand foran Stortinget: Better Sleep, Better life, better planet

23. og 24. april FLYTTES Likepersonkurs på Soria Moria

Følg med på nett- sider og Facebook - nye datoer og beskjeder kommer.

24. april

Årsmøtet blir holdt 11. september. Mestringshelgen 12. og 13. september

24. april

Mestringshelg på Soria Moria 25. april 25. og 26. april 40-årsjubiluem kl. 14-17 på Soria Moria

kurs for helse- søstre (tentativt)

Årsmøte i Søvnforeningen på Soria Moria

11. august Arendalsuka. Møte og stand. Frokostmøte på Corner kafé.

GÅR KANSKJE ETTER PLANEN

GÅR KANSKJE ETTER PLANEN

uke 28. og 29.

22. oktober Innlandet Gjøvik 29. oktober

6. desember Julemøte i Oslo

Oslo: Åpent møte på Scandic Victoria hotel

29

SOMNUS NR 1 – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online