somnus nr 1_2020

Neppe ekstra koronafare

Pasienter med narkolepsi og hyper- somnier er neppe mer utsatt for koronavirus enn andre. Apotekene har medisiner og begrenser utlevering til tre måneders forbruk, og søvnapné-pasienter må vaske CPAP-en ekstra nøye.

kroniske sykdommer som hjerte- karsykdom, diabetes, kronisk lung- esykdom, kreft eller høyt blod- trykk og muligens de som røyker, som grupper med høyere risiko hvis de blir koronasmittet. Sier lite om søvn Det er mulig at personer med ned- satt immunforsvar også har økt risiko for at koronasmitten skal bli farlig. Men legemidler som Concerta, Modafinil og Xyrem har ikke noen kjent immundempende effekt.

Folkehelseinstituttet kan ikke si noe konkret om søvnsykdommer og korona og henviser bare til sine egne nettsider. Legemiddelbegrensninger Heller ikke Legemiddelverket har tid til å gi Somnus svar på om det blir nok legemidler til alle som trenger dem hele tiden. Men både statlige myndigheter og Apotekforeningen advarer mot hamstring. Apotekene har fått pålegg om mild rasjonering: Ingen skal få utlevert mer enn tre måne- ders forbruk av legemidler på blå resept. Det skal hindre hamstring og redusere faren for legemid- delmangel. Apotek- foreningen understreker at ingen som er smittet

Georg Mathisen tekst

Koronaviruset påvirker hele samfunnet. Kunnskapen og rådene endrer seg fra dag til dag, men det ser ikke ut til at viruset er farligere for søvn- syke enn for andre. Sjekk Søvnforeningens nettsider for oppdatert informasjon www.sovnforeningen.no. Pasienter med narkolepsi eller hypersomnier er ikke mer utsatt for koronaviruset enn andre. I hvert fall ikke

etter rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI) å dømme, og foreløpig har ikke søvnspesialistene kommet frem til noe annet. FHI trekker frem de som er eldre enn 65 år, de som har

eller i karantene, skal gå på apoteket. Hvis andre skal hente medi- sin for deg, må ved- kommende ha med seg fullmakt.

4

(Foto: Shutterstock)

SOMNUS NR – 2020

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online