Somnus nr. 3 2021

gir god nok soverom sluft N år du åpner vinduet omnatten, er luften på soverommet god nok selv omdu ikke harmoderne ventilasjon i boligen. Men damå du være konsekvent. Åpne vinduer

Frisk luft og kaldt rom – Hovedgrunnen til å åpne vinduene er å få frisk luft. Hovedgrunnen når folk ikke åpner dem, er at det er for kaldt eller at det blåser, forteller Vegard Heide. Det viser seg også at støy utenfra ikke er noe problem og at folk i hovedsak er fornøyde med miljøet på soverommet, sier han. Undersøkelsen er gjort i tidligere Rissa kommune i desember i fjor, i en periode med temperaturer ned til både ti og tjue minus. – Soveromstemperaturene var gene- relt ganske lave: 15 grader, og til og med lavere, men med stor variasjon. CO ₂ -nivåene var lave når rommet var i bruk og vinduet åpent, sier han. I noen rom var variasjonene store fra natt til natt. Det hang rett og slett sammen med at vinduene ikke ble åpnet hver natt eller at de ikke ble åpnet like mye. Først og fremst var det barne- og ungdomsrommene som hadde dårlig

Tekst: Georg Mathisen

– Seksti prosent av dem som pusser opp, gjør ingen endringer med ventil- asjonen. Bare ni prosent installerer balansert ventilasjon, forteller Vegard Heide. Han er stipendiat ved NTNU. På årets europeiske konferanse om sunne bygninger presenterte han soveromsfunn fra Opptre. Det er et prosjekt som ser på hvordan trebygninger kan oppgraderes til et nivå der de nesten ikke trenger energi til oppvarming og ventilasjon. Tåler mer under dyna – Vi bruker mye tid på soverommet, men det er ikke forsket mye på det. Vi kan ha høyere toleranse for lave temperaturer og trekk i og med at vi bruker tiden der under en dyne, sier Heide. Han peker på søvnprofessor Bjørn Bjorvatn på Universitetet i

Vegard Heide forsker på inneklima på soverommet i trehus. (Foto: NTNU)

Bergen, som har funnet ut at 30 pro- sent alltid sover med vinduene åpne. Vegard Heide og kollegene Laurent Georges og Silje Skytteren har målt luftkvaliteten i 60 soverom og også sett på når og hvor mye vinduene har stått åpne. I tillegg har de spurt bebo- erne direkte.

10 ‘’

Seksti prosent av dem som pusser opp, gjør ingen enringer med ventilasjonen. Vegard Heie, NTNU

SOMNUS NR 3 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online