Somnus nr. 3 2021

Åpne vinduer hjelper når beboerne sover. Hvis de derimot bruker tid på soverommet tidligere på kvelden – slik som ikke minst tenåringer gjør – er ikke luften like god. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock)

inneklima til tider. Med folk på rom- met samtidig som vinduene var luk- ket, gikk konsentrasjonene opp av flere stoffer som du helst ikke vil ha for mye av i luften. Dårligst om morgenen Chenxi Liao arbeider med doktorgra- den sin ved universitetet i Gent. Sammen med belgiske og danske kolleger har hun sett på hvor godt danskene trives på soverommet. – Et behagelig soveromsmiljø er vik- tig for å få til god søvnkvalitet, kon- staterer hun. Undersøkelsene hennes i fjor høst, mens det var nødvendig å varme opp leilighetene i området rundt København, viser at beboerne stort sett er fornøyde med inneklimaet på soverommet. Likevel kan både lyd, temperatur og luftkvalitet bli bedre.

– Luftkvaliteten oppleves som dår- ligst etter søvn. Nok ventilasjon er nødvendig i fyringssesongen for å

unngå inntrykket av innestengt luft på soverommet, sier Chenxi Liao.

11

SOMNUS NR 4 – 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online