Somnus nr. 3 2021

CPAP vanskelig med Flyr

Flyr er mest restriktive blant de norske flyselskapene og lar deg ikke ta med CPAP-en som ekstra kilo i håndbaga- sjen. I sum kommer du likevel bedre ut enn hos selskaper som lar deg ta med CPAP-en i tillegg til bare seks–sju kilo håndbagasje.

Flyr lar deg ta med CPAP-en som håndbagasje, men ikke som ekstra vekt. De andre flyselskapene i Norge fortset- ter som før. Norwegian beklager hvis noen ikke har fått ta med seg CPAP-en sin inn på flyet.

Airways, som er et av de få selska- pene som har holdt de internasjonale flyvningene fra Norge i gang gjennom hele perioden med forbud og restriksjoner, tillater for eksempel bare sju kilo håndbagasje per passa- sjer. Men CPAP-en kommer i tillegg. Skal du fly charter, så må du søke på forhånd. Men det er ren rutine: Du får med deg CPAP-en i tillegg til vanlig håndbagasje. Flyr: Tja Unntaket er Flyr. Det nye norske sel- skapet tillater også CPAP-en i egen veske, men da blir det rom for mindre annen håndbagasje. – Medisinsk utstyr hvor gjesten har med legeerklæring og hvor utstyret er i henhold til krav og regler innenluft- fart, er tillatt som håndbagasje. Utstyret må kunne sikres under avgang og landing enten under setet eller i hattehyllene, og litiumbatterier må sikres mot skader, sier kommuni- kasjonsdirektør Anita Svanes. Det er helt i orden å ta med CPAP-en som ekstra kolli. Men ikke som eks- tra vekt. – Flyr har godkjennelse fra Luftfartstilsynet om maks ti kilo kabinbagasje. De ti kiloene kan for- deles på vanlig kolli og medisinsk utstyr, sier Svanes.

Hun lover å sende informasjon videre slik at medarbeiderne i selskapet ikke er i tvil. – Passasjerer hos Norwegian kan all- tid ta med seg nødvendig medisinsk utstyr uten ekstra kostnad og i tillegg til vanlig håndbagasje, sier hun. Skari anbefaler å ha med en bekref- telse fra legen. For internasjonale flyvninger må den være på engelsk. Hun oppfordrer også alle som reiser med CPAP-utstyr, til å ta kontakt med kundesenteret til flyselskapet. Det kan være oppklarende, og da vet kapteinen og besetningen om at du kommer med CPAP-en. – Dersom en passasjer har behov for å benytte apparatet under selve flyv- ningen, skal de som jobber om bord, alltid informeres på forhånd. Passasjerene må også da også kunne dokumentere at de kan håndtere maskinen på egen hånd, og også at de har et behov for å benytte den under selve flyvningen, forklarer Eline Skari. SAS og Widerøe: Ja SAS og Widerøe har de samme reglene: En CPAP kan tas med i håndbagasjen, og den kommer uten- om de vanlige kiloene. Slik er det også hos de internasjonale selska- pene. Noen av dem har veldig strenge håndbagasjeregler generelt. Qatar

Tekst og foto: Georg Mathisen

Du får fremdeles med CPAP-en i til- legg til annen håndbagasje, men pass på at du har med bekreftelse fra legen på at du trenger den. Unntaket er Norges ferskeste ruteflyselskap, Flyr. Der er håndbagasjegrensen ti kilo – uansett om du har CPAP eller ikke. Etter de vekslende begrensningene i og forbudene mot reising det siste halvannet året, har flyselskapene gjort mange små endringer i servicen sin. For den som har CPAP, skal det likevel ikke være noen forandringer. Somnus er blitt kontaktet av brukere som har hatt problemer med å få med seg CPAP-en som ekstra håndbagasje hos Norwegian. – Om det er tilfelle, så beklager vi det, sier kommunika- sjonsrådgiver Eline Skari.

9

SOMNUS NR 3 – 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online