Rubbers Produktkatalog 2020-1

Isolatorer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SIDA

Allmän information

391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 405 406 407 407 408 409 410 411 411 412 412 413 414 415 416 417 418 419

Isolator typ RA

Isolator typ RAEM Isolator typ RAB Cushyfloat-isolator

Isolator typ M

Cushyfoot EF-isolator

Isolator typ VT Flänsisolator

BA- och DU-isolatorer

Isolator typ U

Isolator typ SAW

Rektangulära SAW-isolator

Cirkulär SAW-isolator

Isolator typ GK

Antivibrationsplatta

Isolator typ TF Isolator typ SE Hyttisolator

Metacone- och HK-isolator

Måttskisser för typ Metacone & yp HK

Isolator typ EH Fanflex-isolator

Anslagsbuffert typ ANB

Sfäriska bussningar

Isolator typ VP

Metaxentric

Buffertar

Cylindrisk dämpare typ A Cylindrisk dämpare typ B Cylindrisk dämpare typ C

Isolator typ D, KD, E

390

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5