Rubbers Produktkatalog 2020-1

Isolatorer

Allmän information

Tumregler för val av isolatorer

Hårdheter För att reducera antalet storlekar finns gummit i två olika hårdheter för de flesta typer. Hårdheten är markerad med A resp B i metallen eller på gummikroppen. A står för 40° IRH och B för 60° IRH.

För enstaka typer och dimensioner förekommer även hårdheterna R och C. R står för 50° IRH och C för 70° IRH.

Nyckelfrågorna

• Typ av maskin. • Maskinvikt. • Antal uppställningspunkter. • Störfrekvensen. • I vilken miljö står maskinen.

Val av typ – några tumregler

• RA, RAEM eller M för de flesta maskiner med vibrationer pga roterande maskindelar. Valet dem emellan beror på vilken isoleringsgrad du behöver, typ av maskin, varvtal, placering etc. • GK eller SAW för tunga maskiner med vibrationer pga roterande maskindelar • Chockisolering görs lämpligen med mjuk isolator t ex typ M. • TF maskinskor för de flesta verktygsmaskiner. Obs – inga maskinskor för kompressorer, generatorer eller liknande maskiner.

Isoleringsgrad

Vibrationsisoleringens effekt mätes med begreppet isoleringsgrad. Ju högre isoleringsgrad (%) desto större begränsning av vibrationerna. I de flesta fall arbetar man i intervallet 60 till 90%. Dvs mellan 60 och 90% av vibrationerna elimineras. Frågan är vilken isoleringsgrad du bör eftersträva vid en viss maskinuppställning. Detta avgörs i första hand den miljö som maskinen arbetar i. Och först i andra hand är det maskinens typ och fabrikat som bestämmer ambitionen.

Val av isoleringsgrad – några tumregler

• Ju känsligare miljö maskinen står i, desto högre isoleringsgrad krävs. • Ju högre varvtal på maskinen, desto större är dess obalanskraft och desto kraftigare vibrationer avger den. Detta ställer högre krav på isoleringsgrad. • Ju lägre varvtal, desto mjukare isolator.

• Ju högre isoleringsgrad du önskar, desto mjukare isolator ska du välja. • Ju högre isoleringsgrad du väljer, desto lugnare maskinuppställning får du.

391

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5