Rubbers Produktkatalog 2021-1

Transportband och transportörtillbehör

Keramiskt slirskydd

Användningsområde Keramiska slirskydd har den högsta friktionskoefficienten av alla existerande slirskydd. Flex-Lag FC används under värsta tänkbara driftsförhållande. Extrem väta, lera, slam och frätande transportmaterial är inga problem. Teknisk beskrivning Utförande: Slirskyddet består av knottriga keramikplat- tor, som är fast förankrade i gummi. Mellan plattraderna finns spår, som innebär att vatten och lera lätt rinner av plattorna. Mönster: Knottrig utförande. Trumstorlek: Passar trumdiametrar 300 mm - 1800 mm.

T

T

Slirskydd Pullybar SU

Användningsområde Gummits friktion och pilmönster förhindrar att transport- bandet slirar mot drivtrumman. Vattenplaning mellan trumma och band elimineras genom att vattnet tränger in i mönstret och leds bort av trumman. Dessutom minskar risken för haveri på bandet, eftersom det grova pilmönstret håller trumman ren från material. Egenskaper Montering av slirskyddet är enkel och det passar för alla trumdiametrar från 400mm och uppåt. Teknisk beskrivning Konstruktion: Gummielementet har en invulkad aluminium- profil, med vilken elementet bultas fast. Standardlängd: 1400 mm (vid monterings ska gummiele- mentet vara bandets bredd+100 mm) Bredd: 70 mm

Tjocklek: 20 mm CC infästningshål: 114mm

Skuvar: Självgängande M8x25 Starthål: diameter 7,3 - 7,5mm. Åtdragningsmoment: 25Nm Övrig information Pullybar finns även med bombering (Pullybar BB), som kan offereras vid förfrågan.

Art. nr.:

Benämning

Tjocklek

Bredd

Längd

mm

mm

mm

20711400

Pullybar SU

20

70

1400

Slirskydd Grip-Top special

Användningsområde Som trumbelläggning på grövre applikationer främst inom grus- och stenindustrin men även inom sågverkssidan. Egenskaper Grip-Top special rekommenderas ej vid reversibel drift, eftersom ena änden är lös. I vissa fall kan den lösa änden fästas men då bör slirskyddet förspännas. Teknisk beskrivning Utförande: Slirskyddet består av en bandskonstruktion med täckplattorna 6/2. Slirskyddet monteras fast i ”bandets” ena ände i drivtrumman med en infälld stålskena och därefter

anpassas längden efter den aktuella trumdiametern. Mönster: Grip-top mönster.

Tjocklek: 13 mm. Övrig information Slirskyddet finns upp till 2000 mm bredd.

Art. nr.:

Benämning

Bredd

Vikt

mm

kg/m2

5206514

GRIP-TOP SPECIAL

1600

11,3

47

Industrial Accessories

Made with FlippingBook HTML5