OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

24

Povećan interes i zahtjevi za korištenje OIV CRONECT radio komunikacijske mreže

Autor: Ida Balog

U vrijeme kriznih situacija jasno je da je pouzdana komunikacija jedna od najvažnijih životnih potreba, kako civilnog stanovništva tako i svih profesionalnih službi. OIV je još 2017. godine uspostavio profesionalnu radijsku komunikacijsku mrežu na cijelom području Republike Hrvatske, neovisnu od drugih komercijalnih komunikacijskih mreža i ponudio na tržištu potpuno novu komunikacijsku uslugu za koju se u posljednje vrijeme bilježi povećan interes.

Uz korištenje OIV-ove profesionalne radijske mobilne mreže u svakodnevnim djelatnostima, Grad Dubrovnik prepoznao je i prednosti korištenja iste i u kriznim situacijama kao što je epidemija koronavirusa koja je pogodila Hrvatsku i svijet. Budući da je dubrovačka gradska uprava još od vremena Domovinskog rata i potpune komunikacijske izolacije vrlo osviještena u pogledu važnosti pouzdanih komunikacija, gradona- čelniku grada Mati Frankoviću predano je 24. ožujka 2020. godine dodatnih deset CRONECT radiokomuni- kacijskih stanica. Gradu Dubrovniku isporučene dodatne CRONECT radiokomunikacijske stanice

Fotografija: Djelatnik OIV-a Toni Tenjer predaje Cronect radio stanice gradonačelniku Mati Frankoviću

Grad Dubrovnik koristi CRONECT od samih početaka, a narudžba dodatnog broja komunikacijskih uređaja i usluga pokazuje organiziranost i posvećenost maksimalnoj prevenciji i borbi u kriznim situacijama od strane poglavarstva i gradonačelnika Frankovića kao i potvrdu kvalitete ove OIV-ove usluge.

OIV ustupio CRONECT radiokomunikacijske stanice Crvenom križu grada Zagreba

Nakon snažnog potresa koji je u ožujku pogodio glavni grad Republike Hrvatske te za potrebe borbe protiv epidemije izazvane širenjem virusa COVID-19, OIV je djelatnicima Gradskog društva Crvenog križa Zagreb ustupio CRONECT radiokomunikacijske stanice koje su im od neizmjerne važnosti. Time im je u trenucima ove dvije krizne situacije osigu- rana nesmetana komunikacija i brzo djelovanje kriznog stožera, logistike, ljudi na terenu te osoblja koje radi u karanteni.

BROJ 5

lipanj, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog