OIVin br. 5, godina II. - lipanj 2020.

36

3. Koje sve mjere su poduzete?

5. Kako ste zadovoljni reakcijomkolega na mjere koje ste poduzeli? Prije svega valja posebno naglasiti potpunu i bezre- zervnu podršku Uprave, povjerenje koje nam je dano prilično širokim ovlastima kao i sva potrebna sredstva. Cijelo vrijeme imali smo i dalje imamo iznimnu podrš- ku i suradnju sa svim direktorima i rukovoditeljima. Njihova pomoć kod donošenja ključnih mjera je ne- procjenjiva jer na kraju krajeva, samo mjere koje su realne i pravovremeno provedive imaju smisla. Ideje i rasprave o mjerama su se ponekad činile besmislenim i apsurdnim, ali bitno je da nismo posustajali dok nismo našli optimalno rješenje. Na kraju, najvažnije od svega je da su svi zaposlenici prihvatili mjere i preporuke i odgovornim ponašanjem kao kolektiv smo ostvarili, možemo to tako reći dobar rezultat. Rezultat svega je da do sada nismo imali nijedan slučaj zaraze i svega dva slučaja samoizolacije, što samo za sebe dovoljno govori. Svima se iskreno zahvaljujemo na svemu, a prije svega na povjerenju. 6. Biste li što promijenili sada kad su mjeseci iskustva iza vas? Sudeći po rezultatima i uspjehu, odgovor bi se sam po sebi mogao nametnuti. Ne! Kontinuitet poslovanja kao primarni cilj za sada je ostvaren, a pri tome je kod epidemija najvažnije da u svakom trenutku ima dovolj- no zaposlenika za izvršavanje svih ključnih poslova i poslovnih funkcija. Pogon, a prije svega odašiljanje radija i televizije, IT servisi i prijenosne mreže ne smiju stati. Istovremeno oboljenje i odsutnost većeg broja zaposlenika je najveći rizik. Zato je posebno važno bilo smanjiti međusobne kontakte jer ako se netko zarazi na poslu ili privatno, ipak je bitno smanjena moguć- nost zaraze ostalih zaposlenika. Rad od kuće i bitno manje međusobnog fizičkog kontakta na poslu su ključni. Online sastanci od par sati pa čak i s kolegama iz susjednih soba, postali su normalni, tjednima i jedini način komunikacije. U ovakvim situacijama, pravovre- mena i jasna komunikacija na svim razinama, a osobito prema zaposlenicima od iznimne je važnosti. Nastojali smo sve jasno i potpuno transparentno komunicirati, balansirajući istovremeno s informacijama iz javnih medija kojima smo svi cjelodnevno bili izloženi, da se ne ponavljamo i da nismo u koliziji s njima. Jednako tako, na svako pitanje smo nastojali odgovoriti u što kraćem roku. Ako treba izdvojiti neko područje gdje ima prostora za poboljšanja onda je to najvjerojatnije informiranje najšireg kruga zaposlenika. Međutim, iz svega što sada znamo jest da naše mjere i mjere u Hrvatskoj vjerojatno nisu niti trebale biti strože. A koliko blaže su mogle biti i jesmo li svi za-

Među ključnim i zahtjevnijim mjerama svakako su smanjenje kontakta bilo ograničavanjem sastanaka i okupljanja, upućivanjem na rad od kuće te smanjenje kolanja papira. Već od 2. ožujka od kuće je radilo 20 zaposlenika, od 16. ožujka njih gotovo 90, a vrlo skoro i preko 100, čak do 110. Kako se iz slike može vidjeti, od sredine ožujka pa skoro do kraja travnja gotovo pola efektivnog rada bilo je od kuće, ne uključujući godišnji, bolovanje ni druge oblike odsutnosti. Povra- tak u urede, ali i pojačano korištenje godišnjih odmora te rada na terenu počelo je krajem travnja. Smatramo da je OIV uspješno prebrodio najteže razdoblje, bez većih poteškoća, jer s obzirom na djelatnost dobar dio poslova se mogao i može odrađivati od kuće, a i tehnološka smo tvrtka pa smo se svi zajedno dosta brzo privikli - i oni koji su radili od kuće, a i oni u uredima ili na terenu.

4. Jesu li mjere koje ste poduzimali isključivo pratile upute stožera za civilnu zaštitu ili ste dodatno dje- lovali u svrhu zaštite zdravlja za- poslenika? Svaki put smo prije svega posebno vodili brigu o najranjivijima, zaposlenicima koji spadaju u rizične skupine ili koji s takvim osobama žive u zajedničkom kućanstvu, prvenstveno radi zaštite njihovog zdravlja. Jednako tako se brinulo i o osobnim potrebama zapo- slenika, osobito onih s djecom predškolske i osnovnoš- kolske dobi nakon što su škole i vrtići zatvoreni. Na takve mjere smo bili spremni od samog početka. Radi svega toga omogućeno je i fleksibilnije radno vrijeme. Naravno, redovno smo pratili sve upute stožera za civilnu zaštitu i vodili računa da ih implementiramo. U početku smo s mjerama bili ispred većine drugih tvrtki i prije nego su iste bile uvedene na nacionalnoj razini. Tako je bilo sve do zabrane napuštanja mjesta prebivališta i prvih propusnica 23. ožujka, ali i to smo još u samom početku predvidjeli i bili smo potpuno spremni. Od tada se više nije imalo što novo uvesti, sve je bilo zatvoreno.

BROJ 5

lipanj, 2020.

Made with FlippingBook Learn more on our blog