Somnus nr 3_2019

VENTELISTER

Undersøk før du aksepterer lang ventetid Polygrafi - Søvnregistrering brukes når det er ønskelig å registrere pustemønster under søvn. Korte pustepauser under søvn er nokså vanlig. Det er varigheten på pustestoppet og antall pustestopp i løpet natten som definerer om det er snakk om sykdom. Man bruker vanligvis et søvnregistreringsapparat som måler Ventetiden på en slik undersøkelse varierer veldig. Det er 33 sykehus/laboratorier som har offentlig avtale og foretar slike undersøkelser. Aleris i Trondheim og Oslo har kort ventetid – det samme har LHL-sykehuset ved Gardermoen.

Du kan bruke Fritt sykehusvalg for å slippe å vente så lenge. Hvis du vil på LHL-sykehuset må du be fastlegen spesifikt henvise deg dit.

luftstrøm gjennom nesen, bevegelse i bryst og mage, kroppsstilling og aktivitet samt puls og oksygenmetning.

Ventetider for utredning av pustestopp under søvn:

Ventetid utredning

Sykehus/sted

Antall behandlinger

Aleris Helse AS avd Trondheim

2 uker 3 uker 6 uker 8 uker 8 uker 12 uker 12 uker 12 uker 16 uker 16 uker 18 uker 20 uker 20 uker 21 uker 22 uker 24 uker 24 uker 26 uker 26 uker 28 uker 29 uker 30 uker 35 uker 36 uker 14 uker

1656 behandlinger 408 behandlinger 240 behandlinger 645 behandlinger 1104 behandlinger 572 behandlinger 302 behandlinger 50 behandlinger 560 behandlinger 546 behandlinger 955 behandlinger 486 behandlinger 392 behandlinger 350 behandlinger 369 behandlinger 665 behandlinger 357 behandlinger 930 behandlinger 453 behandlinger 707 behandlinger 180 behandlinger 921 behandlinger 813 behandlinger 73 behandlinger 879 behandlinger 487 behandlinger

Aleris Frogner, Oslo

LHL-sykehuset Gardermoen

Nordlandssykehuset somatikk, Bodø

Helgelandssykehuset, Mosjøen

Aleris sykehus, Tromsø

Helse Nord Trøndelag, Sykehuset Namsos

Sykehuset Innlandet, Tynset

St. Olavs hospital, Somatikk Øya, Trondheim 12 uker

UNN, Tromsø Universitetssykehus, Tromsø Helse Møre og Romsdal, Molde sjukehus Stavanger universitetssjukehus, Stavanger Akershus universitetssykehus, Kongsvinger Helse Møre og Romsdal, Ålesund sjukehus Helse Nord Trøndelag, Sykehuset Levanger

15 uker 1135 behandlinger

LHL-sykehuset på Gardermoen har 6 ukers ventetid for utredning av søvnapné. Hvis du vil bruke fritt sykehusvalg, må du be fastlegen om spesifikt å henvise deg hit.

Helse Fonna, Odda Sjukehus, Odda

Sykehuset Innlandet, Gjøvik

Helse Førde, Førde sentralsjukehus Sykehuset Telemark, Skien Sørlandet sykehus, Arendal Sykehuset Innlandet, Elverum

Finnmarkssykehuset, Klinikk Kirkenes Sørlandet sykehus, Kristiansand Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo Vestre Viken, Drammen sykehus, Drammen Sykehuset i Vestfold HF, Somatikk, Tønsberg Vestre Viken, Kongsberg sykehus, Kongsberg Akershus universitetssykehus, Lørenskog UNN, Narvik Sykehus, Narvik

26 uker 1080 behandlinger

40 uker 1648 behandlinger 50 uker 1244 behandlinger

Sykehuset Østfold, Moss

UNN, Harstad Sykehus, Harstad

52 uker

216 behandlinger

Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

24 uker 1743 behandlinger

EEG laboratoriet ligger på Majorstuen i Oslo og har offentlig avtale for å foreta polysomnografi.

Flest behandlinger Ikke beregnet

Ikke oppdatert Ikke oppdatert

Vestre Viken, Ringerike sykehus, Hallingdal sjukestugu, Ål

22

SOMNUS NR 3 – 2019

Made with FlippingBook Annual report